Vi har idag börjat preparera de två första fiberskåp vi kommer blåsa fiber ifrån i området Björklunda, Torsång, Borlänge.

Vi har även tidigare i veckan börjat borra in dukt till kunder på Heimdalsvägen.

De första kunderna beräknas bli inkopplade under v21 och hela området beräknas vara klart v24.