Kabel-TV

Tuna Kabel-TV driver sedan 1996 egna kabel-TV nät runtom i mellansverige och har ca 2500 kunder fördelade över 14 huvudcentraler.

Vi sänder även TV via fiber i Karlskoga och Degerfors stadsnät. Där kan vi även erbjuda Digital-TV i samarbete med Sappa och Boxer.

 

 

 

Vad är kabel-TV?

Kabel-TV är television som mottages på en punkt, en huvudcentral och därefter vidaresänder signalerna till en mängd hushåll. Varje kabelnät består, som namnet antyder, av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. TV-signalerna distribueras från sändaren till mottagaren genom kabeln.

Nätets struktur

Ett kabel-TV-nät består oftast dels av ett stamnät, dels av ett nät från centralen till hushållen. Stamnätet är kablar som är nedgrävda i marken och som går till centraler i närheten av de aktuella fastigheterna. Från centralerna går det sedan kabel till dessa.

Kabelnät i fastigheter kan vara konstruerade på två sätt: som stjärnnät eller kaskadnät. I ett stjärnnät går det en separat kabel till varje lägenhet. I ett kaskadnät går en kabel till flera uttag i en slinga (max 6st).

Samma kablar kan användas till såväl analog som digital TV-distribution och också för till exempel internetanslutning. Centralen, varifrån kabelnäten utgår, behöver dock byggas om för digital distribution. Om interaktivitet (till exempel för pay-per-view eller internetanslutning) ska vara möjlig via kabelnäten krävs förstärkare för signaler i koaxialkablarna inte bara från operatör till abonnent, utan också från abonnent till operatör.

[ källa ]